REFLEKSI

SELAMAT SEJAHTERA,
       Saya ingin mengucapkan terima kasih
kepada pihak UPSI memberi saya 
peluang untuk mengambil matapelajaran
ini iaitu KRT3013 dan  pensyarah saya
iaitu Encik Ashardi yang selama
membimbing  saya untuk menyempurnakan
tugasan BLOG ini.
        Dengan mempelajari  pengetahuan
mengenai teknologi maklumat, saya telah
belajar banyak pengetahuan mengenai 
bagaimana membuat BLOG,dan paling 
saya gembira ialah saya telah belajar
bagaimana membuat teaching courseware 
dengan pengeatahuan ini.
        Seperti yang kita tahu,Kurikulum
Standard Sekolah Rendah (KSSR)
diperkenalkan dan dilaksanakan mulai tahun
2011.Kurikulum ini berteraskan Falsafah 
Pendidikan Kebangsaan (FPK) dan digubahkan
berdasarkan prinsip KBSR iaitu pendekatan 
bersepadu,perkembangan individu secara
menyeluruh ,peluang dan kualiti pendidikan
yang sama untuk semua murid dan pendidikan
seumur hidup.
    DI SINI SAYA INGIN BERKONGSI TEACHING
COURSEWARE MENGENAI MATAPELAJARAN
TAHUN 1 YANG SAYA BUAT SENDIRI.
    HARAP DAPAT MEMANFAATKAN ANDA
SEMUA .^_^.
    AKHIRNYA SAYA INGIN MENGUCAPKAN 
MERRY CHRISTMAS &
                    HAPPY NEW YEAR 2012...^_^


Inilah bahan courseware yang saya buat...
    BAHAN COURSEWARE MATEMATIK